acotrim_logo_3

Acotrim

Otomotiv iç döşeme ve endüstriyel uygulamalar için poliüretan yapışkanlar.

Açıklama

ACOTRIM poliüretan yapışkanları, genellikle otomotiv tavan döşemeleri ile kapı panellerinin üretilmesi için, otomotiv endüstrisinde kullanılmaktadır.

 ACOTRIM poliüretan yapışkanları, son kullanıcının

ihtiyaçlarına bağlı olmak üzere, solventsiz, solvent bazlı ya da su bazlı olabilmektedir. İyi mekanik özelliklerle birlikte, mükemmel yapışkanlığı garanti etmektedirler.

ACOTRIM araştırma ve geliştirme laboratuvarı, COIM‘in çevreye yönelik güçlü taahhüdüyle tutarlı olarak, mümkün olan en düşük çevresel etkiye sahip poliüretan yapışkan formüllerinin oluşturulmasına odaklanmaktadır.

Endüstri mühendisliği, söz konusu sistemler ya da süreçlerin tespit edilip öngörülmesi ve bunlardan elde edilecek sonuçların değerlendirilmesine yönelik mühendislik tasarım prensipleri ve yöntemleriyle birlikte, insan, para, bilgi, ekipman, enerji, malzeme, analiz ve sentez entegre sistemleri ile matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve uygulanması süreçleriyle ilgilidir. Endüstri mühendisliği, çoğu yerde profesyonel mühendislik lisanslarına tabi ve mühendislik lisanslarına hak kazandıran, uzun süredir üzerinde çalışılmakta olan bir mühendislik disiplini olmakla birlikte, büyük oranda, operasyonlar yönetimi gibi belirli işlere odaklı disiplinlerle örtüşen temel konseptlere sahiptir.

Endüstri mühendisliğinin, süreç içerisinde yer alan alt uzmanlık alanlarına bağlı olmak üzere, yöneylem araştırmaları, sistem mühendisliği, üretim mühendisliği, imalat mühendisliği, yönetim bilimleri, yönetim mühendisliği, ergonomi ya da insan faktörleri mühendisliği, güvenlik mühendisliği ya da kullanıcının motivasyonu ya da bakış açısına istinaden diğer konularla ortak temellere sahip olduğu da bilinmektedir.

Uygulandığı
Endüstriler

coim_turkey_0023_adhesıves coim_turkey_0021_automotive coim_turkey_0017_oeneolog coim_turkey_0011_flexible_packaging

Acotrim
Ürün Grubu

Araç tavanları ve kapı panelleri için poliüretan yapışkanlar