COIM TURKEY POLİÜRETAN VE KİMYASALLAR SAN. VE TİC. A.Ş. ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

Amaç

İşbu Çerez Politikası (“Politika”), COIM TURKEY POLİÜRETAN VE KİMYASALLAR SAN. VE TİC. A.Ş. (“COIM”) tarafından yönetilmekte olan https://www.coimgroup.com/ internet sitesinin (“Site”) yönetilmesi sırasında site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermek ve aydınlatmaktır.

 

Çerez Nedir?

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza eklenen bilgi içeren küçük elektronik dosyalardır. Çerezler sanal dünyada geniş çerçevede kullanılan ve web tarayıcılarının otomatik ön kabule tanımlanması sebebiyle ziyaretiniz ile ilgili cihazınızın dil, ayarlar vb. bilgilerinin hatırlanmasına yardımcı olur.

 

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerini değiştirerek, çerezleri engelleyebilir, silebilir, bazı çerezleri silerek bazılarına izin verebilirsiniz.   Çerezleri silmeyi tercih eder veya engellerseniz web sitesindeki tercihleriniz de silinecektir. Bu durumda web sitemizin kullanımı ile ilgili kolaylıklardan faydalanamamanız neticesi doğabilir.

 

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler: Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır. İnternet sitemizde bu kapsamda ABD’de mukim Google tarafından geliştirilen Google Analytics çerezi kullanılmaktadır. Bu çerezi kullanma amacımız kullanıcı trafiğini takip etmektir. Üçüncü tarafın işlediği bir çerezdir. Bu çerezin fonksiyonları hakkında detaylı bilgi için https://policies.google.com/technologies/cookies sayfasını ziyaret ediniz.

 

Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?

Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.

Örnek olarak,”Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver” seçeneği ile yönetebilirsiniz.

“Internet Explorer-> Ayarlar-> İnternet Seçenekleri-> Gizlilik-> Gelişmiş ayarlar” menüsünden yönetebilirsiniz. Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme, üçüncü taraf çerezleri engelleme 

Belli sitelerden çerezleri engelleme, tüm çerezleri engelleme, Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme, Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir.

 

Politika Değişikliklerine İlişkin Uyarımız

Bu Politika içeriğinin değişmesi veya yeni eklemeler olması durumunda, son güncel politika Kullanıcılarımıza web sitemizde sunulacaktır.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

COIM TURKEY POLİÜRETAN VE KİMYASALLAR SAN. VE TİC. A.Ş. (“COİM”) tarafından işlenen Kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgi için  www.coimgroup.com adresinde yer COIM TURKEY POLİÜRETAN VE KİMYASALLAR SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUM POLİTİKASI”nı okumanızı tavsiye ederiz.

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirketimize ileteceğiniz başvurularınızın Türkçe olması esas olup, ilgili başvurularınızda ad, soyad, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz, bildirime esas elektronik posta adresiniz ile talep konunuzu bulunması zorunlu olup, talebinize ilişkin bilgi ve belgelerin de başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. Başvurunuz yazılı ise imza atmanız da yasal bir zorunluluktur.  Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, başvurunuza verilecek olan cevabın bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce KVVK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Yazılı Başvurularda: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:62 JUSTWork Ofis Kampüsü Ofis No: 304, 34770 Ümraniye / Istanbul – TURKEY

  • E-Posta Yoluyla Başvurularda: kvkk@coimgroup.com
  • KEP yoluyla başvuruda başvuru adresi: COIMturkey@hs01.kep.tr