ımuthane_logo

Imuthane

Sıcak Döküm poliüretan prepolimerler

Açıklama

 IMUTHANE ürün grubu, teknik elastomerler, kaplamalar ve sızdırmazlık malzemelerinin üretimi için tasarlanmış poliüretan sistemler ve ara ürünlerden oluşmaktadır.

Bu sistemler normal olarak, direksiyonlar, vibrasyon sönümleyiciler ve aşınmaya dirençli kaplamalar dahil olmak üzere teknik eşya üreticileri ve poliüretan sistemleri düzenleyicileri tarafından kullanılmaktadır.

IMUTHANE grubu, 4 alt gruba ayrılmaktadır:

1) TDI, MDI ve alifatik prepolimerler

2) Çok düşük serbest monomer içerikli TDI ve alifatik prepolimerler

3) Düşük serbest monomer içerikli TDI prepolimerler

4) Formüle edilmiş kürleme maddeleri ve süreç katkı malzemeleri

Uygulandığı
Endüstriler

coim_turkey_0021_automotive coim_turkey_0005_wheels

Imuthane
Ürün Grubu

Sıcak Döküm poliüretan prepolimerler