plaxter

Plaxter

Monoremik ve polimerik plastikleştiriciler

Açıklama

PLAXTER grubunda, PVC teknolojilerinde kullanılan monoremik / polimerik plastikleştirici ürünler bulunmaktadır.

COIM polimerik plastifiyenleri PLAXTER P adını taşımaktadır ve plastik FVC malzemelerin son kullanımı için gerekli spesifik özelliklerin elde edilmesi için kullanılmaktadır.

COIM polimerik grubunda, birçok uygulama için uygun, farklı moleküler ağırlık ve dinamik viskozite değerlerine sahip geniş kapsamda ürünler yer almaktadır. COIM polimerik plastikleştiricileri, gıda ile temas gereklilikleri ile diğer özel teknik talepleri de karşılayabilmektedir.

COIM monomerik plastikleştiriciler içerisinde aşağıda gösterilen dört ürün grubu bulunmaktadır:

  • Düşük sıcaklıklarda plastikleştirilmiş PVC elastik için adipatlar.
  • Toksisite kısıtlamaları bulunmayan ftalat plastikleştiriciler olarak geniş kapsamlı uygulama ve kolay kullanım için benzoatlar.
  • Sadece selülöz asetat ve organik proksit alanlarında kısıtlanmış uygulamalar için ftalatlar.
  • Sebakik asit bazlı özel ürünler..

 

Uygulandığı
Endüstriler

coim_turkey_0020_wires_and_cables
coim_turkey_0019_transmıssıon_belts
coim_turkey_0014_films
coim_turkey_0002_hoses&tubes
coim_turkey_0012_seal
coim_turkey_0007_leather

Plaxter
Ürün Grubu

Polimerik Plastifiyenleri

PLAXTER ürünleri tipik olarak, PVC bileşenlerini içeren bütün uygulamalar için çok sayıda farklı üretim teknolojilerinde kullanılmaktadır.

Ürünün kullanımın uygun olduğu alanlar

Monomerik plastikleştiriciler

PLAXTER monomerik plastikleştiriciler, selülöz asetat, PVC eşyalar, mürekkepler ve yapışkanlardan yapılan peroksitler ile eşyaların üretilmesinde kullanılmaktadır.

Ürünün kullanımın uygun olduğu alanlar