plaxter

Plaxter

Monoremik ve polimerik plastikleştiriciler

Açıklama

PLAXTER grubunda, PVC teknolojilerinde kullanılan monoremik / polimerik plastikleştirici ürünler bulunmaktadır.

COIM polimerik plastifiyenleri PLAXTER P adını taşımaktadır ve plastik FVC malzemelerin son kullanımı için gerekli spesifik özelliklerin elde edilmesi için kullanılmaktadır.

COIM polimerik grubunda, birçok uygulama için uygun, farklı moleküler ağırlık ve dinamik viskozite değerlerine sahip geniş kapsamda ürünler yer almaktadır. COIM polimerik plastikleştiricileri, gıda ile temas gereklilikleri ile diğer özel teknik talepleri de karşılayabilmektedir.

COIM monomerik plastikleştiriciler içerisinde aşağıda gösterilen dört ürün grubu bulunmaktadır:

  • Düşük sıcaklıklarda plastikleştirilmiş PVC elastik için adipatlar.
  • Toksisite kısıtlamaları bulunmayan ftalat plastikleştiriciler olarak geniş kapsamlı uygulama ve kolay kullanım için benzoatlar.
  • Sadece selülöz asetat ve organik proksit alanlarında kısıtlanmış uygulamalar için ftalatlar.
  • Sebakik asit bazlı özel ürünler..

Uygulandığı
Endüstriler

coim_turkey_0020_wires_and_cables coim_turkey_0019_transmıssıon_belts coim_turkey_0014_films coim_turkey_0002_hoses&tubes coim_turkey_0012_seal coim_turkey_0007_leather

Plaxter
Ürün Grubu

Polimerik Plastifiyenleri Monomerik plastikleştiriciler